ขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะ (2020-09-03 10:27:05) .pdf