เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (2020-06-11 16:03:49) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562.pdf